Ενήλικες

Aerial Dance
Aerial Hoop
Salsa Rueda-Bachata
Contemporary Jazz
Latin 
Jazz
Oriental

                            Παιδικά τμήματα

Μουσικοκινητική αγωγή

Μοντέρνος χορός

Σύγχρονος χορός

Latin

Commercial Dance

Hip-Hop

Jazz modern

Aerial Hoop

Aerial Kids

Oriental

Acro Dance